Tôi mang đến cho bạn những sản phẩm tốt nhất, mới nhất. Luôn tôn trọng khách hàng.