Những Câu Hỏi Thường Được Quan Tâm

Nhà Sổ Hồng Chung là gì ?

Khi Quý Khách Mua Nhà Thường Gặp Những Trường Hợp Giấy Tờ Sổ Hồng Chung . Vậy Sổ Hồng Chung Là Gì :
Sổ Hồng Chung là khi diện tích nhà hoặc đất không đủ để tách riêng sở hữu Sẽ Chuyển Sang hình thức Đống sở hữu . Ví Dụ 3 người cùng sở hữu 3 căn nhà trên 1 thửa đất. Mỗi nhà sẽ có 1 sổ riêng mang tên mình nhưng bản vẽ sẽ là thửa chung và trong sổ có nghi rõ ràng là sổ hồng chung.

Vậy Nhà Sổ Hồng Chung Có Vay Được Ngân Hàng Khi Mua bán

Nhà Sổ Hồng Chung Có Vay Được Ngân Hàng . Nhưng Thủ Tục Khá Vất Vả nhất là khi quý khách phải xin chữ ký đồng ý cho vay ngân hàng từ nhưng nhà còn lại trên tài sản khu đất đó. Và tất nhiên sợ rủi ro nên họ sẽ rất khó để đồng ý.