Liên hệ

70 Đường số 45, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp.HCM
Tel: 0939.777.881 – 0902.808.988
Mail:bdskimdien@gmail.com